WESPRZYJ NAS

„Ogniwo” jest ok. 40 osobowym chórem amatorskim z siedzibą przy Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Chór jest członkiem Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr w województwie śląskim. Przez lata swojej działalności zapisał się w kulturze Górnego Śląska jako zespół wykonujący największe dzieła polskiej i światowej muzyki klasycznej. Naszym trwaniem – mimo wielu przeciwności, mimo mocno dziurawego mecenatu, dramatycznie zmniejszonego zainteresowania mediów sprawami kultury – silnie przyłączamy się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Nasze śpiewanie i wszelkie związane z nim działania są jego trwałym elementem. „Móc dzielić się śpiewem – to wielki dar.” Jeśli kochasz muzykę i pragniesz kultywować tradycje Górnego Śląska zachęcamy Cię do wsparcia Chóru Mieszanego „Ogniwo” poprzez darowiznę pieniężną w dowolnej wysokości.

Przelewu można dokonać wykorzystując poniższe dane:

Chór Mieszany „OGNIWO”

Rachunek bankowy:
B. PEKAO S.A. II Katowice

42 1240 2959 1111 0000 3125 4346

Tytuł: Darowizna na cele statutowe Chóru Mieszanego „Ogniwo”

W zamian za pomoc materialną możemy zaoferować zamieszczenie logotypu Państwa firmy na naszej stronie internetowej www.chor-ogniwo.pl. Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonych działań i będzie ogromnym wkładem w rozwój kultury Górnego Śląska.

INFORMACJE NA TEMAT ODPISANIA OD PODATKU DAROWIZN

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

1) przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

2) przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

 

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

1) przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, – prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

2) przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10%uzyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Zasady zawierania i wzory umów darowizny pieniężnej i rzeczowej znajdują się tutaj:poradnik.ngo.pl/x/503999.

O zasadach rozliczania darowizn czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/448357.