Móc dzielić się śpiewem – to wielki dar. Wszak muzyka jest echem niebios, głosem aniołów, rozkoszą raju, nadzieją przestworzy, organami Kościoła, śpiewem ptasząt, ulgą dla wszystkich zasmuconych i znajdujących się w zwątpieniu serc. Chociaż problemy nas nie omijają, w nas zwątpienia nie ma.

Łączy nas śpiew…


NASZE STULETNIE TRWANIE

Chór mieszany „Ogniwo” powstał 17 listopada 1913 r. w Katowicach. W ciągu 100 lat swojej działalności zapisał się w kulturze Górnego Śląska jako zespół wykonujący największe dzieła polskiej i światowej klasyki muzycznej. Artystyczną drogę chóru „Ogniwo” wytyczali od początku najwybitniejsi dyrygenci, często zawodowo związani z Państwową Filharmonią Śląską, Narodową Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji czy Akademią Muzyczną. Osiągnięcia zespołu są rezultatem ofiarnej pracy wszystkich jego członków i dowodem wysokich kwalifikacji dyrygentów chóru, a także współpracy z orkiestrą symfoniczną Państwowej Filharmonii Śląskiej. Repertuar zespołu obejmuje nie tylko pieśni patriotyczne i sakralne, stanowiące normalny program chórów amatorskich, ale także wielkie dzieła chóralne, oratoria, kantaty, msze, przekroje oper i operetek należące do najwybitniejszych pozycji polskiej i światowej literatury muzycznej. Od 2003 roku „Ogniwo” jest członkiem Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr Województwa Śląskiego.WYDARZENIA

OGNIWO W SZKLANYM OKU


 • ...my śpiewacy, jesteśmy pionierami polskiej kultury i bierzemy na siebie dobrowolnie odpowiedzialność za całokształt polskiej kultury muzycznej. Zadaniem naszym jest pielęgnowanie wartości moralnych płynących z pieśni, niesienie jej piękna w szerokie warstwy naszego społeczeństwa i budzenie w nim zamiłowania do życia duchowego i bogactw kulturalnych, które są niewątpliwie jedynymi kryteriami i miarami wartości narodu

  druch Józef Bortel 1955r
  prezes chóru Mieszanego „Ogniwo”
 • Prawdziwy miłośnik muzyki i śpiewu powinien być członkiem chóru mieszanego OGNIWO

  Zaproszenie opublikowane w 1950 roku.
  Ipsum Dolore
 • Bez wielkiego ruchu śpiewaczego w Polsce zmarnieją dla nas wysiłki Moniuszki i wszystkich muzyków polskich i muzyków świata. Bez wielkiego ruchu śpiewaczego w Polsce nie będzie nigdy wielkiej polskiej twórczości muzycznej. Bez wielkiego ruchu śpiewaczego w Polsce łatwo społeczeństwo odwyknąć może od wielkich duchowych biesiad i, co za tym idzie, stępi się i znieczuli na wszystko, co szlachetne i wzniosłe

  Stefan Marian Stoiński – dyrygent Chóru Mieszanego
  „Ogniwo” w latach 1927 – 1945
 • Ten właśnie okres działalności Towarzystwa Śpiewu „Ogniwa” obejmujący lata 1913-1922 należy w historii zespołu ocenić najwyżej. I chociaż później, jak również obecnie chór wzniósł się na wyżyny artystyczne – jego początki będą zawsze tym, co w działalności jego ważyło najwięcej, a w rezultacie przyniosło owoc nieprzemijającej wartości

  gen. Jerzy Ziętek
  słowo wstępne do I publikacji jubileuszowej
 • Stulecie naszego zespołu przypada w trzecim tysiącleciu naszej ery. Chciałabym, żeby było tak: im starszy będzie nasz chór i bogatsze jego dzieje, żebyśmy czuli się z nim coraz bardziej związani – wszyscy, śpiewacy, stali i nowi jego sprzymierzeńcy; żeby długowieczność „Ogniwa” z coraz większą skutecznością rozbudzała zamiłowania do śpiewu zbiorowego

  Barbara Zielonka
  dyrygent Chóru Mieszanego „Ogniwo”
 • Śpiewacy śląscy, stawiając pomnik Moniuszce – stawiają sobie pomnik, gdyż mówić on będzie zawsze wszystko wielkich zaletach śpiewaczego społeczeństwa śląskiego

  Stefan Marian Stoiński – dyrygent Chóru Mieszanego
  „Ogniwo” w latach 1927 – 1945