PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!

  • Text Hover
CHÓR OGNIWO

Chór mieszany „Ogniwo” powstał 17 listopada 1913 r. w Katowicach. W ciągu 100 lat swojej działalności zapisał się w kulturze Górnego Śląska jako zespół wykonujący największe dzieła polskiej i światowej klasyki muzycznej. Artystyczną drogę chóru „Ogniwo” wytyczali od początku najwybitniejsi dyrygenci, często zawodowo związani z Państwową Filharmonią Śląską, Narodową Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji czy Akademią Muzyczną. Osiągnięcia zespołu są rezultatem ofiarnej pracy wszystkich jego członków i dowodem wysokich kwalifikacji dyrygentów chóru, a także współpracy z orkiestrą symfoniczną Państwowej Filharmonii Śląskiej. Repertuar zespołu obejmuje nie tylko pieśni patriotyczne i sakralne, stanowiące normalny program chórów amatorskich, ale także wielkie dzieła chóralne, oratoria, kantaty, msze, przekroje oper i operetek należące do najwybitniejszych pozycji polskiej i światowej literatury muzycznej. Od 2003 roku „Ogniwo” jest członkiem Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr Województwa Śląskiego.

ŁĄCZY NAS ŚPIEW

Móc dzielić się śpiewem – to wielki dar. Wszak muzyka jest echem niebios, głosem aniołów, rozkoszą raju, nadzieją przestworzy, organami Kościoła, śpiewem ptasząt, ulgą dla wszystkich zasmuconych i znajdujących się w zwątpieniu serc. Chociaż problemy nas nie omijają, w nas zwątpienia nie ma.

AKTUALNOŚCI

Bez kategorii

Rok 100-lecia urodzin Jana Pawła II

15 marca 2020

Nasz chór pragnie włączyć się w obchody okrągłej rocznicy urodzin naszego Papieża Polaka. Obecnie wszystkie nasze siły na próbach koncentrują się na p...

Bez kategorii

Hej kolęda, kolęda!

3 lutego 2020

Kolędowanie – zwyczaj śpiewania pieśni o tematyce bożonarodzeniowej.Pierwotnie śpiewane były jedynie w liturgii kościelnej w postaci hymnów, lit...

Bez kategorii

Koncert Andrzejkowy

4 grudnia 2019

Przyśpieszyliśmy „Andrzejki” o kilka dni… 28.11. o godz. 17:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” wystąpiliśm...