POSTS
1
czerwiec 2022
3-go maja 2022r
10
kwiecień 2022
80 rocznica utworzenia AK
5
luty 2022
Ogniwo kolęduje
29
grudzień 2021
Warsztaty Muzyczne Brenna
29
listopad 2021
koncert 17.10.2021
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
CZŁONKOWIE HONOROWI

Mirosław Jacek Błaszczyk
dyrygent honorowy

Prof. Mirosław Jacek Błaszczyk - dyrygent honorowy

Ukończył Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Jana Wincentego Hawla. Naukę kontynuował na Wydziale Teorii, Kompozycji i Dyrygentury w klasie prof. Karola Stryi. Studia te ukończył z wyróżnieniem. W 1986 roku został dyrygentem Państwowej Filharmonii Śląskiej oraz dyrektorem artystycznym Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Zabrzu. W 1990 mianowany dyrektorem naczelnym i artystycznym Państwowej Filharmonii w Białymstoku. W 1993 odbył stypendium w Los Angeles ufundowane przez American Society for Polish Music. W latach 1996–1998 pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego w Filharmonii Poznańskiej. Od maja 1998r. jest dyrektorem artystycznym Filharmonii Śląskiej w Katowicach.Był także głównym dyrygentem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Porto (Portugalia) w latach 1999-2002. W 2002 poprowadził w Bielsku-Białej koncert w udziałem Nigela Kennedy’ego oraz Sinfonii Varsovii. W roku 2003 był jurorem i dyrygentem na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Maroku i VII Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach. W 2005 roku dyrygował m.in. na festiwalu w La Chaise-Dieu i na Festiwalu Berlioza w La Cote-Saint-André we Francji. 2007 roku poprowadził orkiestrę Ukraińskiej Filharmonii Narodowej podczas VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. W. Horowitza. W 2017 był dyrektorem artystycznym X Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach.Współpracuje m.in. z Sinfonią Varsovią, Narodową Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Cappellą Bydgosiensis, Filharmonią Rybnicką.

Andrzej Wójcik

Andrzej Wójcik

Teoretyk muzyki, kompozytor, pedagog, publicysta i popularyzator muzyki, folklorysta, działacz społecznego ruchu muzycznego, od 2005 roku sekretarz Zarządu Głównego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr (do 2009 Oddział Śląski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr). Autor popularnych w latach 70. audycji radiowych oraz prezentowanych na antenie muzycznych komentarzy i felietonów. Od 2010 roku jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Śpiewak Śląski”. Przedmiotem zainteresowań A. Wójcika są zagadnienia związane z historią śląskiej kultury muzycznej, dokonania społecznego ruchu muzycznego oraz problematyka folklorystyczna, w tym zwłaszcza muzyczny folklor regionu cieszyńskiego.

Wyróżniony odznaczeniami państwowymi (m.in. Złoty Krzyż Zasługi) oraz tytułami honorowymi (m.in. „Zasłużony Działacz Kultury”, Odznaka Honorowa Komitetu Do Spraw Radia i Telewizji) oraz Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego nadaną przez Sejmik Województwa Śląskiego w listopadzie 2011 roku. W uznaniu „wyjątkowych zasług w dziele pielęgnowania tradycji społecznego ruchu muzycznego na Śląsku i wieloletnie aktywne uczestnictwo w działalności Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr” w 2010 otrzymał Medal Stulecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych; w2011 roku obdarzony został godnością Herolda Śpiewactwa Śląskiego. Posiada Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2004), Odznakę Honorową Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Złotą z Laurem (2010) i Odznakę Honorową Złotą z Wieńcem Laurowym (2013).

Krzysztof Karol Kaganiec
dyrygent honorowy

Krzysztof Karol Kaganiec - dyrygent honorowy

Artysta, muzyk, kompozytor, dyrygent. Rozmiłowany w chóralistyce i muzyce sakralnej. Edukację muzyczną zdobył w Katowicach, na instrumentach: fortepian, organy, flet. Od 1976r jest pracownikiem artystycznym Państwowej Filharmonii Śląskiej w Katowicach. W ruchu śpiewaczym zaangażowany jako dyrygent. W 1971r wygrał konkurs na stanowisko organisty i dyrygenta chóru przy katowickiej Katedrze pw. Chrystusa Króla. Sprawuje je do dnia dzisiejszego. W 1988r został powołany na przewodniczącego Sekcji Chóralnej w Komisji ds. Muzyki Sakralnej przy Kurii Metropolitarnej w Katowicach. Komponuje utwory chóralne i organowe, głównie na użytek Kościoła.

Grażyna Szymborska

Grażyna Szymborska

Urodzona w 1952 roku w Olsztynie polska działaczka kulturalna i samorządowa, w latach 2001-2014 dyrektor naczelna Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Przez 12 lat (1990-2002) była radną Rady Miejskiej w Katowicach, kierując komisjami kultury, edukacji i sportu. Dzięki niej wybudowano na katowickim Giszowcu nowoczesną szkołę, a w Katowicach oddano i wyremontowano wiele obiektów oświaty, kultury i sportu, wydano pierwszą monografię Katowic. Przez wiele lat społecznie działała w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jako dyrektor Filharmonii Śląskiej zrealizowała trzy Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów im. G. Fitelberga. Z wykształcenia informatyk – absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Ukończyła też studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia z zarządzania nieruchomościami w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen. J. Ziętka.

Były radiowiec Studenckiej Agencji Radiowej Politechniki Gdańskiej, była też członkiem założycielem: Towarzystwa Zachęty Kultury, Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych, Stowarzyszenia „Proscaenographia” i Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii Śląskiej. Jest odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w 2005 roku oraz Złotą Odznaką Zasłużony dla województwa śląskiego w 2000 roku.

Roman Warzecha
Prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
Andrzej Czajka
Anna Idzikowska-Guzy
honorowy dyrygent
Zdzisław Czenczek
Prezes Oddziału PZCHiO w Katowicach
Sławomir Oczkowicz
Irena Róg
Edyta Sytniewska
Tadeusz Szmager
Zdzisław Domirski
Helena Nelip-Chmielińska
Ewa Biłas-Pleszak