PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
ADRIAN LEWANDOWSKI

Absolwent Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na kierunku dyrygentura chóralna. Zawodowo związany z chórem Filharmonii Śląskiej (artysta bas). Dyrygent, organista oraz pedagog. Jako dyrygent współpracuje z wieloma chórami na śląsku m.in. chórem parafialnym „Ave” w Rudzie Śląskiej Halembie czy Chórem Mieszanym „Denuo” przy Siemianowickim Centrum Kultury, którego jest współtwórcą. Jako nauczyciel koncentruje się na wczesnodziecięcych programach edukacji muzycznej. Od 2010 roku związany z Chórem Mieszanym „Ogniwo”, początkowo jako asystent dyrygenta, od września 2011 roku do czerwca 2014 jako pierwszy dyrygent. Powrócił na to stanowisko w październiku 2018 roku.